POWER TECH

OPIS PRODUKTU:

Półsyntetyczny olej premium do silników czterosuwowych. Do stosowania zarówno z benzynom ołowiową jak i bezołowiową. Ten olej znajduję się na Rotax Service Instuction SI-912-016 R4 / SI-914-019 R4. Unikać dłuższego kontaktu kontaktu ze skórą. Niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w przypadku połknięcia. Nie wywoływać wymiotów. Zawsze wyrzucać pustą butelkę do odpowiedniego pojemnika. Chronić środowisko. Korzystać w sposób odpowiedzialny.

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH OPAKOWANIACH:

KARTA CHARAKTERYSTYKI: