ICE – OFF UNIVERSAL

OPIS PRODUKTU:

Szybko rozmraża szyby, reflektory, stacyjki oraz inne powierzchnie. Umożliwia także odszranianie zamków i zawiasów

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH OPAKOWANIACH:

KARTA CHARAKTERYSTYKI: